Återkommande aktiviteter 

Varje år har vi några återkommande aktiviteter som har blivit välbesökta och väldigt uppskattade. 

Föreningsmys

Alla medlemmar, företagsvänner, samarbetspartners och volontärer bjuds varje höst/vinter in till en mysig aktivitet.

Sommarfirande

Under våren/sommaren bjuder vi in till en somrig dag och bjuder på go-fika, möts, samtalar och har en fin dag tillsammans.

Pubmys på Loch Ness

Varannan torsdag, udda veckor, har vi pubmys från kl 15:00. Alla är varmt välkomna. Vi bjuder på snacks och ni köper er egen dryck. 

Öppet Hus 

Hej Blekinge bjuder in till Öppet hus varje månad. Ni hittar oss både i Karlshamn och i Karlskrona.

Karlshamn – första måndagen i månaden på Biblioteksgatan 4
Karlskrona – första onsdagen i månaden på The Pot. 

Tidigare projekt och aktiviteter

Genom åren har vi haft många olika projekt där vi har tagit initiativ till att skapa ett hållbart och mer inkluderande samhälle. 

Projektet Hej Blekinge

Med projektet ville vi skapa en plattform och mötesplats för unga vuxna asylsökande. Här fanns det en möjlighet att utveckla sig själv tillsammans med andra genom inkluderande aktiviteter och samtidigt samtal om en snabbare etablering. 

Simskola för kvinnor

Hej Blekinge tror på ett jämställt och jämlikt samhälle. Simkunnighet och ökad vattenvana bidrar till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. 

Svinnköket

Svinnköket syftar till att integrera arbetssökande kvinnor samtidigt som målet också var att minska matsvinnet i butiken. Deltagarna arbetat med att förädla matsvinn, främst frukt, bär och grönt till smoothies, saft, juice, marmelader, soppor mm. 

Pop-up caféer för äldre

Under pandemin när vi inte kunde träffas inne kom idén upp med pop-up cafe. Vi mötte många äldre ofrivilligt ensamma människor som vi fikade, pratade och hade en fin social stund tillsammans med. 

Middagsbubblarna

Istället för att äta maten själv hemma som hemtjänsten levererar anordnande vi ”Middagsbubblarna”. Vi dukade upp snyggt och gjorde det lite hemtrevligt. De äldre kom dit och vi fick en fin måltid tillsammans med mycket samtal och skratt. 

Bästa stunden

Genom projektet ”Bästa stunden” skapade vi möten och byggde relationer mellan äldre ofrivilligt ensamma och asylsökande. Bästa stunden ska leda till utökat kontaktnät, förbättrad språkutveckling, ökad inkludering, ökad förståelse för svenska samhället och förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

STORT TACK till våra finansiärer och samarbetspartners

KARLSKRONA KOMMUN

Karlskrona kommun hjälper dig som är ny i Sverige att lättare komma in i samhället. Ett exempel är projektet Språkvän, som genomförs i samarbete med Hej Blekinge, där får du som är ny i Sverige en möjlighet att få en ny vän och någon att prata svenska med.

KARLSHAMNS KOMMUN

Introduktionsgruppen i Karlshamns kommun hjälper dig som ny kommuninvånare med att komma på plats med bla boende och annat. En viktig faktor för att komma in i samhället är att lära sig svenska och nu kan vi med hjälp av Hej Blekinge erbjuda Språkvänner. 

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

Lässtyrelsen har som uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande. Hej Blekinge har ett stort nätverk och flera aktiviteter igång som vänder sig till målgruppen nyanlända/asylsökande. Syftet är att underlätta etableringen och göra väntetiden mer meningsfull.

socialSTYRELSEN

Socialstyrelsen har riktade pengar för att arbeta med att motverka ofrivillig ensamhet. Hej Blekinge har sedan flera år tillbaka flera projekt och många aktiviteter igång där vi arbetar med social tid för äldre.

KARLSHAMNSbostäder

Karlshamnsbostäder arbetar mycket med bosociala frågor och det ligger dem varmt om hjärtat. Att bo i ett tryggt bostadsområde är en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Hej Blekinge är en aktör som är med i arbetet gällande de bosociala frågorna.

EFFEKTFULLT

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Hej Blekinge är medlemmar och får stöd av Effektfullt för att mäta samhällsnyttan.